Category Archives: Weed Control


केळी

ठिबक सिंचनाखाली अधिक उत्पादनासाठी केळी लागवड नेहमी [...]

केळी

ठिबक सिंचनाखाली अधिक उत्पादनासाठी केळी लागवड नेहमी [...]

कृषीवलांची भूमी!

महाराष्ट्र ही पूर्वापार कृषीवलांची भूमी! ‘‘राकट देश [...]

तणांचा प्रादुर्भाव

तूर हे जास्त कालावधीचे पीक आहे, तसेच सुरवातीला पिकाच [...]

तणांचा प्रादुर्भाव

तूर हे जास्त कालावधीचे पीक आहे, तसेच सुरवातीला पिकाच [...]