Category Archives: Irrigation


कापूस

कापूस पिकाला ठिबक संचाद्वारे पाणी व खते दिल्याने दोन [...]

कापूस

कापूस पिकाला ठिबक संचाद्वारे पाणी व खते दिल्याने दोन [...]

Drip Irrigation

Drip Irrigation   1.0 IntroductionDrip irrigation, also known as “trickle” irrigation, is one of the methods of water managemen [...]

ठिबक सिंचन पद्धतीची निवड

झाडांची पाण्याची गरज जमिनीचा प्रकार, झाडाचे वय, पीकव [...]

ठिबक सिंचन पद्धतीची निवड

ठिबक संचामध्ये एका लॅटरलद्वारे किती पाण्याचा प्रवा [...]

महाराष्ट्र्रात जलसिंचनाचे प्रकार

महाराष्ट्र्रात जलसिंचनाचे पुढील प्रकार प्रचलित आहे [...]

महाराष्ट्र्रात जलसिंचनाचे प्रकार

महाराष्ट्र्रात जलसिंचनाचे पुढील प्रकार प्रचलित आहे [...]

सामूहिक ठिबक सिंचन करणार गांव

सांगली जिल्ह्यातलं गोटखिंडी असं या गावाचं नाव आहे. य [...]

सामूहिक ठिबक सिंचन करणार गांव

सांगली जिल्ह्यातलं गोटखिंडी असं या गावाचं नाव आहे. य [...]

ठिबक सिंचनाचा वापर

जमीन वाफसा स्थितीत असतानाच झाडांची मुळे पाणी व अन्नद [...]

ठिबक संच

 लहान शेतकऱ्यांस ठिबक संच बसविणे आर्थिकदृष्ट्या प [...]

ठिबक संच

 लहान शेतकऱ्यांस ठिबक संच बसविणे आर्थिकदृष्ट्या परव [...]

कृषीवलांची भूमी!

महाराष्ट्र ही पूर्वापार कृषीवलांची भूमी! ‘‘राकट देश [...]

ठिबक सिंचन ठरतंय मिरची पिकांसाठी लाभदायक

नंदुरबार हे मिरचीच्या बाजारपेठेचे प्रमुख शहर म्हणू [...]

ठिबक सिंचन ठरतंय मिरची पिकांसाठी लाभदायक

नंदुरबार हे मिरचीच्या बाजारपेठेचे प्रमुख शहर म्हणू [...]

ठिबक सिंचन पद्धती

ठिबक सिंचन पद्धतीत, झाडांना पाणी देताना मुख्‍य लाइनम [...]

ठिबक सिंचन पद्धती

ठिबक सिंचन पद्धतीत, झाडांना पाणी देताना मुख्‍य लाइनम [...]

ठिबक सिंचन

ठिबक संचातील ड्रीपर्स, लॅटरल, उपमुख्य नळी व फिल्टर या [...]

ठिबक सिंचन

ठिबक संचातील ड्रीपर्स, लॅटरल, उपमुख्य नळी व फिल्टर या [...]