Category Archives: Farming


ठिबक सिंचन ठरतंय मिरची पिकांसाठी लाभदायक

नंदुरबार हे मिरचीच्या बाजारपेठेचे प्रमुख शहर म्हणू [...]

ठिबक सिंचन

ठिबक संचातील ड्रीपर्स, लॅटरल, उपमुख्य नळी व फिल्टर या [...]

ठिबक सिंचन

ठिबक संचातील ड्रीपर्स, लॅटरल, उपमुख्य नळी व फिल्टर या [...]

तूर

म ध्यम ते भारी (45 ते 60 सें.मी. खोल) पाण्याचा उत्तम निचरा ह [...]

तूर

म ध्यम ते भारी (45 ते 60 सें.मी. खोल) पाण्याचा उत्तम निचरा ह [...]

फळझाड

फळझाडांच्या लागवडीपूर्वी शेताचा नकाशा एका कागदावर [...]

फळझाड

फळझाडांच्या लागवडीपूर्वी शेताचा नकाशा एका कागदावर [...]

तणांचा प्रादुर्भाव

तूर हे जास्त कालावधीचे पीक आहे, तसेच सुरवातीला पिकाच [...]

तणांचा प्रादुर्भाव

तूर हे जास्त कालावधीचे पीक आहे, तसेच सुरवातीला पिकाच [...]

सूर्यफूल लागवड

सूर्यफूल लागवडीसाठी पाण्याचा चांगला निचरा होणारी, म [...]

सूर्यफूल लागवड

सूर्यफूल लागवडीसाठी पाण्याचा चांगला निचरा होणारी, म [...]

नारळ लागवड

ना रळ लागवड करताना दोन माडांत योग्य अंतर असणे गरजेचे [...]

नारळ लागवड

ना रळ लागवड करताना दोन माडांत योग्य अंतर असणे गरजेचे [...]

मत्स्यसंवर्धन

मत्स्यसंवर्धन गावतळी, लहान-मोठे नैसर्गिक तलाव, कृत्र [...]

मत्स्यसंवर्धन

मत्स्यसंवर्धन गावतळी, लहान-मोठे नैसर्गिक तलाव, कृत्र [...]

बटाट्याची लागवड

ख रीप हंगामात बटाट्याची लागवड जून – जुलै महिन्यात क [...]

बटाट्याची लागवड

ख रीप हंगामात बटाट्याची लागवड जून – जुलै महिन्यात क [...]