Technology

>एका क्लिकने कम्प्युटर बंद

>

एका क्लिकने कम्प्युटर बंद

आपण जेव्हा कम्प्युटर बंद करण्यासाठी ‘Turn Off Computer’ची सूचना देतो, तेव्हा प्रत्यक्षात कम्प्युटरमधे ‘कम्प्युटर बंद होण्याचा प्रोग्राम’ सुरू होतो.
म्हणजेच ज्याप्रमाणे आपण विण्डोजमधे निरनिराळे प्रोग्राम/सॉफ्टवेअर सुरू करतो, त्याचप्रमाणे कम्प्युटर बंद करतानाही त्याचप्रमाणे बंद होण्याचा प्रोग्राम सुरू होतो.

काम करण्याच्या पद्धती जरी सर्वांच्या निरनिराळ्या असल्या, तरी कम्प्युटर बंद करताना सर्व जण एकाच पद्धतीने Start बटणावरील ‘Turn Off Computer’ या विभागाद्वारे कम्प्युटर बंद करतात.

खाली दिलेल्या पद्धतीने आपण माऊसच्या एकाच क्लिकने कम्प्युटर बंद करण्याची सूचना देऊ शकता.

* कम्प्युटरच्या डेस्कटॉपवर माऊसने राइटक्लिक करून येणाऱ्या छोट्या चौकोनातील New या विभागातील Shortcut या बटणावर क्लिक करा.

* आता आपल्यासमोर Create Shortcut चा चौकोन सुरू होईल त्यात Shutdown -s -t 03 -c “Bye Bye !” हे टाइप करा आणि खालील हृद्ग३ह्ल > या बटणावर क्लिक करा.

* आता आपल्यासमोर येणाऱ्या चौकोनात ‘Shut Down’ असे टाइप करा आणि खालील ‘Finish’ बटणावर क्लिक करा.

* आता डेस्कटॉपवर ‘Shut Down’ नावाचा आयकॉन तयार होईल. त्याला माऊसने दाबून (Draging) विण्डोजवरील Task Bar मधील Quick Launch या विभागामधे नेऊन सोडा. असं केल्याने त्याजागेमधे कम्प्युटर बंद करण्यासाठी एक शॉर्टकट आयकॉन तयार होईल.

* बस्स. इतकंच करायचं आहे. आता यापुढे जेव्हा आपणास कम्प्युटर बंद करायचा असेल, तेव्हा फक्त या छोट्या आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे कम्प्युटर बंद होईल.

टीप : याच प्रमाणे कम्प्युटर बंद करून सुरू (Restart) करण्यासाठी Shutdown -t असं देऊन आपण नवीन शॉर्टकट आयकॉन बनवू शकता.

Comments are closed.