Agriculture Farming Irrigation

ठिबक सिंचन

ठिबक संचातील ड्रीपर्स, लॅटरल, उपमुख्य नळी व फिल्टर यांची नियमित पाहणी करावी. सिंचनासाठी वापरात असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता तपासून घ्यावी. गरजेनुसार व नियमित पाहणी करून उपाययोजना करावी.

संच सुरू असताना घ्यावयाची काळजी :
1) ठिबक सिंचन संच सुरू असतानाही संचाची काळजी घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये पाण्यातील अशुद्धता काढण्यासाठीचे भौतिक व रासायनिक उपाय यांचा समावेश होतो.
2) ठिबक संचातील ड्रीपर्स, लॅटरल, उपमुख्य नळी व फिल्टर यांची नियमित पाहणी करावी.
3) प्रत्येक झाडास व्यवस्थित पाणी मिळेल, याची खात्री करून घ्यावी.
4) वेळोवेळी होणारी गळती थांबवावी.
5) पाण्यातील अशुद्धतेनुसार फिल्टर, लॅटरल, ड्रीपर्स व उपमुख्य नळी स्वच्छ करावी.
6) संच नेहमीच 1.0 कि. ग्रॅ. / वर्ग सें.मी. किंवा विहित दाबावर चालेल, अशी खात्री करून घ्यावी.
7) आंतरमशागत किंवा बागेतील इतर कामे केल्यानंतर संचातील लॅटरल पूर्ववत करून घ्याव्यात.
8) लॅटरलच्या शेवटच्या टोकापर्यंत असलेल्या ड्रीपर्समधून योग्य पाण्याचा प्रवाह पडतो आहे, याची खात्री करून घ्यावी.
9) बागेतील संचास बसविलेल्या तोट्यांतील दर तासी प्रवाह किती आहे, याची माहिती असावी. पाण्याच्या दररोजच्या गरजेनुसार ठिबक संच किती वेळा चालवावा लागेल हे काढावे, त्यानुसारच संच चालवावा.
10) सिंचनासाठी वापरात असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता तपासून घ्यावी. गरजेनुसार व नियमित पाहणी करून वरील भौतिक उपाय करावेत.
11) पाण्याच्या गुणवत्तेनुसार व पाहणीनंतर योग्य वेळी आम्ल किंवा क्‍लोरिन प्रक्रिया करावी.

संच बंद करताना घ्यावयाची काळजी :
1) उपमुख्य नळीवरील प्लश व्हॉल्व व लॅटरलची शेवटची टोके उघडून पाणी प्रवाहित करावे, यामुळे संचातील गाळ, कचरा, माती, विरघळलेले क्षार निघून जातात.
2) जाळीचे व वाळूचे गाळण यंत्र स्वच्छ करावे. जाळी, वाळूचा थर, गास्फेट व रिंग तपासून घ्यावे.
3) खताची टाकी व व्हेंच्युरी स्वच्छ पाणी प्रवाहित करून स्वच्छ करावी.
4) संचातील लॅटरलचा गोल गुंडाळा करावा. झाडांच्या ओळीप्रमाणे लॅटरलवर खुणा करून सारख्या लांबीच्या लॅटरल एका ठिकाणी ठेवाव्या. लॅटरल गुंडाळताना त्यांना पीळ बसवून बारीक छिद्रे किंवा भेगा पडणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी.
5) संचातील नादुरुस्त सुटे भाग / घटक दुरुस्त करून घ्यावेत.
6) संच बंद करण्यापूर्वी आम्ल / क्‍लोरिन प्रक्रिया यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे करून घ्यावी.
7) मोटार व पंप यांची गरज नसल्यास विद्युत प्रवाह खंडित करून विद्युत मोटार झाकून ठेवावी व पंप व फूट स्वच्छ करून ठेवावे.
8) जमा केलेल्या लॅटरल शेतामध्येच सबमेनच्या रेषेत उभे खांब रोवून अडकवून ठेवाव्यात किंवा उंदीर व घुशींपासून संरक्षण होईल अशा ठिकाणी ठेवाव्यात.

Comments are closed.