Technology

>टेक टिप्स

>

समजा, तुमच्या कम्प्युटरवर एका वेळेला चार-पाच प्रोग्राम सुरू असतील आणि तुम्हाला डेस्कटॉपवर सेव केलेली एखादी फाइल उघडायची आहे. अशा वेळी आपण प्रत
्येक प्रोग्राम मिनीमाइज करत बसतो. असा एकेक प्रत्येक प्रोग्राम मिनीमाइज करण्यापेक्षा सरळ ‘विण्डोज लोगो असलेलं बटण आणि एम’ एकत्र दाबायचं. सर्व प्रोग्राम मिनीमाइज होऊन आपण डेस्कटॉपवर येतो. तसंच ‘विण्डोज लोगो असलेलं बटण आणि डी’दाबूनही थेट डेस्कटॉपवर येता येतं.
(की-बोर्डवरील विण्डोज लोगो असलेल्या बटणाला यापुढे आपण फक्तविण्डोज बटण म्हणू या.)

* बऱ्याचदा आपल्याला अचानक विण्डोज एक्स्प्लोररमध्ये काही तरी शोधायचं असतं. अशा वेळी डेस्कटॉपवर येऊन एक्स्प्लोअर करण्याऐवजी ‘विण्डोज बटण आणि इ’ दाबल्यावर थेट विण्डोज एक्स्लोरर उघडतं.

* अनेकदा काम सुरू असताना आपल्याला एखादी फाइल शोधायची असते. अशा वेळी स्टार्टमधून सर्चमध्ये जाण्याऐवजी थेट ‘विण्डोज बटण आणि एफ’ दाबल्यास थेट सर्च विण्डो ओपन होते.

* काही वेळासाठी ब्रेक घेण्यासाठी आपण सुरू असेलेले प्रोग्राम तसंच ठेवून जातो. यामुळे कदाचित एखाद्याने त्यात ढवळाढवळ केल्यास आपल्या कामावर पाणी पडू शकते. यासाठी आपली स्क्रीन लॉक करून जाणं हिताचं ठरतं. यासाठी फक्त’विण्डोज बटण आणि एल’ दोन बटणं दाबण्याचा अवकाश आपली स्क्रीन लॉक होते. यात आपल्याला पासवर्डही सेट करता येतो. त्यामुळे आपलं काम इतरांना कळू न देण्यासाठीही याचा उपयोग होतो.

* अनेक कारणांसाठी आपल्याला विण्डोज हेल्पमधून काही प्रश्नांची उत्तरं शोधायची असतात. यासाठी ‘विण्डोज बटण आणि एफ1′ ही बटणं दाबल्यास थेट विण्डोज हेल्प आपल्यापुढे हजर!

Comments are closed.